บริษัท เว็ทเทอริน่า กรุ๊ป ร่วมด้วยบริษัทในเครือ

  1. บริษัท เว็ทเทอริน่า แอนนิมัลเฮ็ลธ์ จำกัด
  2. บริษัท เว็ทเทอริน่า ประเทศไทย จำกัด
  3. บริษัท เว็ทเทอริน่า เทรดดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท เว็ทเทอริน่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคได้มีสินค้าคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล กลุ่มบริษัท VETERINA GROUP ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วย กลุ่มสัตว์แพทย์ ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับ สโลแกน ที่ว่า “Animal comes first”

เราคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าที่เราคัดสรรเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย อีกทั้งยังคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการบำรุง เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อสัตว์เลี้ยงของท่าน ได้มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นสมาชิกครอบครัวกับท่านนานๆ