Cleartix Spot On CAT

เคลียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน

ตัวยา Fipronil (ฟิโพรนิล) 10% W/V

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเห็บ หมัด ชนิดหยดหลัง สำหรับแมว

 

Contact us
หมวดหมู่: